Nỗi lòng (Phạm Ánh - Bình Định)

.

Cất liềm cất cuốc tôi đi

Con đường chữ nghĩa dễ gì  đâu em

Mấy đời bùn đất lấm lem

Dám đâu nghĩ chuyện sang hèn lợi danh.

 

Lần qua phố xá thị thành

Thêm  thương vách đất mái tranh dưa cà

Đôi khi đợi một tiếng gà

Một mình thổn thức  xưa xa nỗi niềm.

 

Lối mòn lấm tấm chân chim

Rạ rơm chưa cạn ưu phiền gió giông

Khi xa là lúc rất gần

Tôi mang dáng dấp nông dân bao đời.

 


Phamngochien.com - 18:54 - 25/09/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận