Những mảnh vụn ngôn ngữ và lịch sử: tiếng Việt từ thời LM de Rhodes...(phần 29)(Nguyễn Cung Thông - Úc)


Những mảnh vụn ngôn ngữ và lịch sử: tiếng Việt từ thời LM de Rhodes - niên hiệu Long Thái và chúa Khánh ở Cao Bằng, chúa Bằng ở kinh đô” (phần 29)

Nguyễn Cung Thông - Úc 

 

 


Phamngochien.com - 13:14 - 31/05/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận