Những luận văn thạc sĩ do Hiền hướng dẫn ở trường ĐH Văn Hiến

Từ năm 2013, trường ĐH Văn Hiến bắt đầu tuyển sinh Cao học Văn học Việt Nam. Trong khóa đầu tiên, Hiền hướng dẫn ba học viên với tên đề tài như sau:

1. Đào Thị Vân Kiều - Nghệ thuật tiểu thuyết của Nguyễn Quang Sáng từ góc nhìn trần thuật

2. Phạm Thị Nha Trang - Con người Nam Bộ trong ký của Vương Hồng Sển

3. Cao Quảng Tư - Đặc điểm tiểu thuyết của Trần Dần dưới góc nhìn diễn ngôn nghệ thuật

Cả ba luận văn đều đã được bảo vệ thành công. Sau đây một số hình ảnh trước và sau bảo vệ luận văn.

 


Phamngochien.com - 19:51 - 30/08/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận