như giọt nắng chiều (Nguyễn Minh Phúc - Kiên Giang)

 

gom lại hết yêu thương ngày tháng cũ

ta còn gì ngoài chút nắng tàn phai

thôi thì để những phiến sầu yên ngủ

khi tình yêu đã chìm ngút sông dài

 

người mơ mộng cả một trời cơm áo

dấu xe lăn hằn những vết thương tình

ta thì ném cả cuộc đời cao ngạo

vào vũng bùn rát mặt những lằn đinh

 

giữa đời sống nổi chìm bao hệ lụy

ta hay người leo lét cháy niềm tin

vác thánh giá đi dưới chiều ám thị

đâu hay đời rã nát những câu kinh

 

chỉ còn đây những buổi chiều tàn tạ

trải trong hồn ngầy ngật chút hương hoa

thôi thì thả cho mây trời gió cả

để nghìn sau chết sững mộng trăng tà...

 

nguyễn minh phúc


Phamngochien.com - 08:08 - 16/10/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận