NHÌN THẤY ĐÔNG (Hà Thái Hiền)

Mở cửa sổ...

Chủ nhật không vàng nắng

Cây bàng khô quéo quắt đứng lặng thinh

Thấy buồn hiu kẽ lá chút tơ tình

Con nhện nhỏ giật mình nghe hạt bụi


Mở cửa sổ...

Bà hàng xôi vất vả

Nắm nếp thơm cuộn ấm lá chuối xanh

Cậu bé con lóc chóc với lên cành

Nhành hoa nhỏ khoe bạn cười hớn hở


Mở của sổ...

Liu xiêu về hơi bão

Mái tôn trầm vọng lại khúc tình ca

Dáng cong cong tựa cửa đứng - cụ già

Dồn theo gió chút nỉ non vọng cổ


Mở cửa sổ...

Cởi lòng ra biển cả

Thấy thênh thang tầng xám xịt mùa đông

Thấy miên man tự khúc sóng vỗ lòng

Rằng...đông đến, đông lại tàn. Mấy chốc ?

 

Hà Thái Hiền -  lớp 01, Đông phương học (ĐH Văn Hiến)

 


Phamngochien.com - 14:32 - 13/12/2009 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận