Nhân vật trong "Trên mảnh đất này" của Hoàng Văn Bổn (Phạm Ngọc Hiền)

Theo quan niệm của nhiều nhà văn cách mạng Việt Nam, nhân vật anh hùng phải là mẫu người tốt đẹp toàn diện. Tuy nhiên, ta thấy rằng, phần lớn nhân vật anh hùng trong văn học Đông Tây kim cổ là những con người có cá tính góc cạnh, vừa tốt vừa nhược xấu.


Phamngochien.com - 19:45 - 13/01/2017 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận