Ngôn chí tự hành (Lê Thanh Hùng - Bình Thuận)

"Đâu có gì gọi là kinh nghiện

Phải chăng, đó chỉ  những sai lầm"

LTH

Gánh một gói, gồng tràn kinh nghiệm

Sĩ phu Bắc Bình hề về hưu

Nghe chao chát, thời gian gõ điểm

Còn vấn đề gì hề bảo lưu?

*

Câu ngôn chí tự hành lạnh quạnh

Mà chuyện áo cơm hề lưu không!

Bạn gái xưa, có còn đỏng đảnh?

Nắng rớt, tan chiều hề mênh mông!

*

Nghoảnh mặt, thấy sông đè sóng trước

Quy luật muôn đời hề đâu sai!

Lao xao sống, xa rời gương lược

Quá khứ soi hề dội tương lai

*

Gì thì nói, đừng đùa: xương máu!

Đau đáu, một thời hề chưa xa ...

Nhỏ nhoi, nhưng là chim báo bão

Dập cánh đời hề đổ bóng qua

*

Chuyện cũ, mà niềm tin luôn mới

Đất chở, trời che hề công tâm

Nghe và nhớ,  một đời mong đợi

Góc khuất, thăng trầm hề tháng năm ...

*

Có ánh mắt, đăm đăm qua ngõ

Gió nồm săn hề gió chuyển mùa

Xin lỗi bạn, ngày xưa còn đó!

Về hưu hề!  tính gì: Được-thua?

*

Trời trở nắng, vo tròn ký ức

Tưng tửng trôi hề lạc bến sông...

Yêu và giận, nổi niềm khôn dứt

Hoải hoang ... hề! một dáng eo cong ...

 


Phamngochien.com - 07:39 - 18/08/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận