Ngày giỗ tổ + Nguồn cội (Xuân Mẫn - Đắc Lắc)


Ngày Giỗ Tổ


Tháng Ba mồng Mười giỗ Tổ

Khói hương nguồn cội tìm về

Nghĩa Lĩnh mây trời man mác

Vọng hồn người xưa lắng nghe.


Non nước bốn bề tha thiết

Chiều trung du đẹp lạ thường

Phải xưa Vua Hùng đánh giặc

Trăng vàng sông Đáy soi gương...?

 

Nén hương vọng về đất Tổ

Thảo thơm vuông bánh dâng mời

Mâm xôi trọn niềm khai quốc

Ấm niềm thương nhớ xa xôi.

 

Cúi đầu tưởng ngày giỗ Tổ

Ngược xuôi xin nhớ tìm về

Nguyện cầu, tri ân nguồn cội

Đời đời hồn nước chở che. 

 

Nguồn Cội

 

Mây trời Phú thọ mênh mang

Khói hương cúi lạy giang san Tiên Rồng

Anh linh mười tám Vua Hùng

Bước chân Giao Chỉ một vùng nước non

 

Nghĩa tình cối gạo dẻo thơm

Bánh chưng vuông, bánh dày tròn là đây

Thảo hiền thương những bàn tay

Chắt chiu từ buổi dựng xây cơ đồ

 

Lần theo dấu cũ người xưa

Câu ca mẹ hát nắng mưa chẳng nhòa

Dù ai đi gần đi xa

Tâm tư nào dễ phôi pha cội nguồn.

 


Phamngochien.com - 11:55 - 06/05/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận