Ngẫm chuyện tết thay vua (Phạm Ngọc Hiền)


Giao thừa, sét nổ bên tai

Nghe vua mất chức, đêm dài thêm ra.

Sáng mai, thiên hạ vẫn hòa

Hóa ra chức ấy chỉ là tượng trưng.

 


Phamngochien.com - 23:27 - 17/01/2023 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận