Nắng cuối (Đoàn Thanh Tâm - Quảng Nam)

 

Vạt nắng cuối ngày nghiên ngửa giấc mơ say

Cho áng mây sõng soài lơ lững

Gió hắt hiu

Cơn mưa nối nhau vá víu đời hoa

Đôi vai em gầy guộc…

Trời chiều hoang vu, cánh đồng già heo hút

Con cò lặn lội trong mơ.

Con bé tan trường qua cánh đồng, cọng cỏ chỏng chơ

Đưa tay ngắt vài lá mỏng,

Hồn em bé bỏng, cuối chiều…

Vạt nắng thu hiếm hoi như đã hiểu

Mắc võng qua cánh đồng ru lời êm dịu

Đón cơn mưa trễ hẹn chưa về…

 


Phamngochien.com - 11:48 - 07/11/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận