Một số hình ảnh về Sài Gòn ngày 30 / 4 / 1975

Quân cách mạng tiến vào Sài Gòn

Quân Sài Gòn rút lui

Lúc 9 giờ sáng

Người lính VNCH cuối cùng trên đường phố Sài Gòn

Họ cởi bỏ áo lính, giã từ binh nghiệp

Hôm nay, biệt động thành mới cầm súng xuất hiện công khai trên phố

Bộ đội tiến vào Sài Gòn bằng ô tô

Lần đầu tiên dân Sài Gòn thấy Việt Cộng

Niềm vui của người chiến thắng

Nỗi buồn của người thua trận

Bộ đội miền Bắc tập lái xe máy trên phố Sài Gòn

Trước dinh Độc Lập đông nghẹt người. Trong giờ phút chuyển giao chế độ, dân chúng vẫn đi lại bình thường

 Nguồn Facebook: Nguyễn Đạt


Phamngochien.com - 20:43 - 25/04/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận