Một bước (Thái Phi)

 
Mây với chiều trôi buồn điệp điệp
Ánh trăng thơ thẩn chờ trời trôi
Bước tới thuỷ mênh mong đồi nước
Ánh sáng chiều thương lướt cánh tay
 
Vui với bình minh đón hôn này
Dẫu chói nắng trưa chẵng hờn mây
Cá thơ vảy gọi thêm một bước
Tắm ánh chiều tà tắm ao ta./.
 
Thái Phi

Phamngochien.com - 12:41 - 17/07/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận