Mời viết bài tọa đàm KH "Tiếp nhận và phát triển thơ Haiku Nhật Bản ở Việt Nam"

.

Thông báo mời viết bài tọa đàm khoa học
"Tiếp nhận và phát triển thơ Haiku Nhật Bản ở Việt Nam"


Nhân dịp kỷ niệm bảy năm thành lập Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tổ chức tọa đàm khoa học vấn đề "Tiếp nhận và phát triển thơ Haiku Nhật Bản ở Viêt Nam".
Trân trọng kính mời các thành viên và các bạn quan tâm vấn đề đăng ký tham dự và viết bài tham luận.
Hạn nhận bản tóm tắt trước 15/05/2014.
Nhận bài viết trước 07/06/2014.
Địa chỉ nhận bài: luuductrung33@gmail.com
Thời gian, địa điểm tọa đàm chúng tôi xin thông báo sau.
Chân thành cảm ơn.


TP.HCM ngày 6/3/2014

TM. BCN CLB Thơ Hai ku Việt
PGS. Lưu Đức Trung

.

.


Phamngochien.com - 07:14 - 14/03/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận