Mời đọc sách Ebook của Hiền trên trang web Thư viện Tổng hợp TP.HCM

Các sách Ebook của Phạm Ngọc Hiền có phát hành miễn phí trên trang web của thư viện Tổng hợp TP.HCM. Các bạn có thể ngồi ở nhà đọc qua máy tính nối mạng ở địa chỉ sau: 

http://www.thuvientphcm.gov.vn/index.php?lang=vi

Tìm tài liệu ở mục Ebook NXB Tổng hợp

Ở đây, sách rất nhiều nên gõ tìm tên tác giả cho nhanh: Phạm Ngọc Hiền

Thích đọc cuốn nào thì bấm vào chỗ xem online

Bấm vào các dấu <  > để lật qua lại các trang

Hình như chỉ đọc được trên máy tính chứ không đọc được trên điện thoại

 


Phamngochien.com - 06:51 - 01/12/2019 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận