Mấy suy nghĩ nhân Đại hội Hội Nhà văn TP.HCM nhiệm kỳ VIII.

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 1 năm 2021, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức đại hội nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025). Đại hội đã bầu ra BCH gồm 10 người, trong đó có nhiều người tự ứng cử hoặc được giới thiệu bổ sung ngoài danh sách dự kiến. Ban chấp hành đã bầu nhà văn Bích Ngân làm chủ tịch Hội.

Tôi đi dự đại hội và bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cách đây tròn 10 năm trước (1/2011). Lúc ấy, tôi làm được ba việc: 1. Có hộ khẩu TP.HCM; 2. Về công tác tại trường Đại học Sài Gòn; 3. Được kết nạp vào Hội Nhà văn TP.HCM. Yếu tố 1 là điều kiện cần để thực hiện yếu tố 2 và 3.

Cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi trong những năm tháng ấy.

 


Phamngochien.com - 07:33 - 16/01/2021 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận