Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Văn học của trường Đại học Văn Hiến

Trong ba ngày 8, 9, 16 tháng 10 năm 2016, trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 1 và 2, chuyên ngành Văn học Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ luận văn.

 


Phamngochien.com - 09:22 - 21/10/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận