Lễ bảo vệ luận văn của lớp cao học K22 ĐH Vinh tại ĐH Sài Gòn

Trong hai ngày 30 - 31 / 8 / 2016, trường ĐH Vinh đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 22 học ở cơ sở trường ĐH Sài Gòn. Trong đợt này, có 19 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam. Sau đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ.

 


Phamngochien.com - 15:21 - 03/09/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận