Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Ngữ văn K10 - ĐHSG

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 9 đến 12 / 6 / 2014, ngành Ngữ văn (Khoa Xã hội - ĐH Sài Gòn) đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Số lượng khóa luận được bảo vệ trong năm nay là 21, trong đó có 20 khóa luận của hệ Đại học (DVA khóa 10) và 1 khóa luận của hệ Cao đẳng (CVA khóa 11).

Hội đồng chấm khóa luận được chia làm 4 cụm: Văn học Việt Nam (10 khóa luận), Văn học nước ngoài và Lý luận văn học (8 khóa luận), Ngôn ngữ học (1 khóa luận) và Phương pháp giảng dạy (2 khóa luận). Tất cả khóa luận đều được các hội đồng thông qua với điểm số cao. Sau đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ khóa luận:

Phạm Ngọc Hiền

Ảnh: Quốc Việt v. v...

Mời xem số tiếp theo: Danh sách khóa luận


Phamngochien.com - 08:08 - 13/06/2014 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận