Lạnh (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

 


Bần thần vụt chú chim bay

Bông hoa chợt rớt khỏi tay, giật mình

Một cơn mưa bất thình lình

Đưa tay sờ trái tim mình, vẫn đau

 

Hạt trời rơi xuống thật mau

Vết thương được dịp quặn đau cả người

Tự nao môi vắng nụ cười

Đêm, thèm một giấc ngủ vùi đến mai

 

Gió từng cơn buốt bờ vai

Lối yêu đã nỡ vì ai đóng nguồn

Hình như… trái đất hình vuông?

Nên người lưu lạc bốn phương chẳng về.

 


Phamngochien.com - 10:24 - 15/05/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận