Lá mơ (Hào Thiện Chân - Quảng Ngãi)

 

Sau nhà tôi

có một khu vườn

mơ.

Đằng sau khu vườn

có một ngọn đồi

mơ.

Trên ngọn đồi

có một cây

mơ.

Trên cây

có một chiếc lá

mơ.

Tôi đứng dưới đất

chạm tay

hái lá mơ.

 

Chiếc lá có hình thù kỳ lạ

màu sắc kỳ lạ

mùi hương kỳ lạ.

Trong tay tôi

một chiếc lá

mơ.

 

Bao nhiêu năm, tôi xây đắp

căn nhà

khu vườn

ngọn đồi

cây

và chiếc lá.

 

Chiếc lá

trong tay tôi.

Giấc mơ.

 


Phamngochien.com - 11:48 - 24/11/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận