Kỳ thi quốc gia, ưu điểm ít, nhược điểm nhiều

Bài của Phạm Ngọc Hiền đăng báo Giáo dục Việt Nam. Nhan đề "Kỳ thi quốc gia, ưu điểm ít, nhược điểm nhiều" do tòa soạn đặt. Nhan đề của Hiền đặt là "Một số ưu và nhược của kỳ thi hai chung năm 2015". Mời các bạn bấm vào đường dẫn sau để xem bài:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ky-thi-quoc-gia-uu-diem-it-nhuoc-diem-nhieu-post160363.gd

 


Phamngochien.com - 06:29 - 28/07/2015 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận