Khi tư nhân tham gia chống dịch (Phạm Ngọc Hiền)


Đầu mùa dịch năm nay, 2021, hình như có sự phân biệt trách nhiệm giữa Công và Tư trong việc chống dịch. Việc tiêm phòng vaccine và chữa trị covid là nhiệm vụ của các cơ sở y tế Công lập. Đến khi dịch lan rộng, y tế Công lập không ôm nổi công việc thì Nhà nước mới huy động Tư nhân tham gia. Nhưng nhiều nhân viên y tế Tư chưa chích ngừa nên không thể tham gia ngay được, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Đáng ra, người ta phải tính chuyện này ngay từ đầu. Bây giờ hơi muộn nhưng dẫu muộn vẫn còn hơn không có. Sự tham gia của y tế Tư Nhân sẽ mở ra thời kỳ Đổi Mới trong điều trị Covid.

 

 


Phamngochien.com - 12:24 - 09/08/2021 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận