Khát tháng năm (Trần Hoan - Đồng Nai)

 

Tháng năm trời bỏng rát
Khát thèm một cơn mưa
Gột rửa điều chất chứa
Năm tháng bụi phủ mờ

Tháng năm thèm ngu ngơ
Người, ta như đứa trẻ
Khù khờ mà thương nhau
Chưa thấu nỗi đau đời

Tháng năm thèm chơi vơi
Như người ta đang trẻ
Bước đi không nghĩ ngợi
Đời mấy lần đôi mươi?

Tháng năm thèm cười tươi
Như trăng đêm mười sáu
Chẳng gượng gạo úa nhàu
Như người lớn với nhau

Tháng năm nhìn hoa cau
Nhớ sự tích lá trầu
Bao giờ người thương nhau?
Hoa đã trắng bên cầu…


Phamngochien.com - 08:32 - 08/06/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận