Khai ảnh sáng mùng 1 tết 2023 (Phạm Ngọc Hiền)


Sáng mùng 1 tết 2023, Sài Gòn thưa thớt ngựa xe. Không biết xuất hành hướng nào nên đi bộ quanh nhà. Rồi dừng lại bên ao cá, nhớ về những tết quê xưa. Trong không khí linh thiêng sáng đầu năm mới, có ông già vẫn mặc đồ cũ, lùa bò ra đồng. Trong lúc đàn bò hớn hở làm vua cánh đồng thì ông nằm ngủ dưới gốc đa. Thỉnh thoảng gật mình vì tiếng pháo nổ đì đùng trong xóm. Đời thế mà an vui.

 


Phamngochien.com - 03:48 - 22/01/2023 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận