Hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt..." ở trường ĐH Thủ Dầu Một

HỘI THẢO KHOA HỌC: "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT
TRONG NHÀ TRƯỜNG HIỆN NAY"

Sáng ngày 10 / 6 / 2016, tại trường Đại học Thủ Dầu Một, diễn ra hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay". Hội thảo đã bàn đến những vướng mắc trong việc giảng dạy phần tiếng Việt ở trường phổ thông. Ngoài ra, còn có nhiều góp ý định hướng việc giảng dạy bộ môn Ngôn ngữ học cho sinh viên sư phạm. Sau đây là một vài hình ảnh của Hội thảo.

 


Phamngochien.com - 08:25 - 12/06/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận