Hoang sơ chiều (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)

 

Em về với chút hoang sơ

Thả vào tôi chút ngẩn ngơ cuối chiều.

 

Tôi cười giỡn gió lêu bêu

Quờ tay nhẹ nhẹ khẽ khều nắng non

Em cười, nhí nhảnh gót son

Thẹn thùng tôi, rõ mắt tròn ngác ngơ...

 

Từ chiều đấy cứ vẩn vơ

Hoang sơ thả chút ngẩn ngơ với chiều.

*.

Hà Nội, chiều 08 tháng 12-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Phamngochien.com - 11:58 - 08/01/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận