Hai làng chung mảnh trăng chênh (Nguyễn Viết Lợi - Nghệ An)

 

Tặng H.

Đầu năm

Đội oản lên chùa

Hỏi người xóm đạo

Vướng bùa ai chưa?

 

Thẹn lòng

Đỏ mặt rằng thưa:

- Đợi người bên nớ

Ruộng trưa, dưa già.

 

Cổng làng

Hai lối vào ra

Dân ca quện với

Thánh ca bồng bềnh.

 

Bầu trời

Chung mảnh trăng chênh

Làm ăn lên thác

Xuống ghềnh chung đôi.

 

Tình người

Xích lại xa xôi

Đạo

Đời

Lương

Giáo

Em

Tôi

Gieo

Mầm

 


Phamngochien.com - 19:53 - 12/10/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận