Hạ rơi (Hoa Tím)

 

Có ai không?

Ghép giùm em lời ca lỗi nhịp

Khi ve buồn thời Covid

Vì mùa hạ không về.

 

Có ai thẩn thờ sân trường vắng

Nhặt chút yêu thương

Chút buồn chút nhớ

Mùa hạ khẽ rơi!

 

Có ai mõi mắt ngẩn ngơ

Tìm nhành phượng đầu tiên ép vở

Tìm bạn bè qua facebook

Tìm thầy cô qua buổi học online

 

Rồi ngày mai

Khi yêu thương đủ ấm

Đại dịch sẽ qua

Chú ve xác xơ về

             tìm mùa hạ…

                              …có em…

(Cảm xúc khi ve kêu mùa hạ 14/3/2020)


Phamngochien.com - 21:07 - 16/03/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận