Giới thiệu sách "Nguyễn Ngọc Thiện, văn và đời"


NXB Hội nhà văn vừa ra mắt bộ sách "Nguyễn Ngọc Thiện, văn và đời". Bộ sách gồm hai phần: 1. Sưu tập 123 bài viết của bạn bè, đồng nghiệp, học trò; 2. Những tranh ảnh tư liệu liên quan tới Nhà Phê bình văn học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thiện (nguyên Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam). Sách dày 1070 trang, cho thấy quy mô, bề dày hoạt động khoa học, nghệ thuật của Nguyễn Ngọc Thiện cũng như những tình cảm trân trọng của mọi người dành cho ông. Xin giới thiệu cùng bạn đọc. 

 

 

Xin bấm vào đây để đọc bài giới thiệu sách:

http://tapchivan.com/van-chuong-la-su-hop-dan-doc-sach-nguyen-ngoc-thien-van-va-doi

 


Phamngochien.com - 02:37 - 20/10/2021 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận