Giới thiệu sách Hiền nhận được trong ba tháng 7 - 8 - 9 / 2020

Trong thời gian tháng 7, 8 , 9 năm 2020, Hiền đã nhận được nhiều sách tặng của các văn hữu. Chân thành cảm ơn các tác giả và xin giới thiệu cùng bạn đọc

 

 

 


Phamngochien.com - 16:43 - 10/10/2020 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận