Giới thiệu một số sách y học của Ths Mai Hữu Phước

.

 

"Y học thường thức thời @" là tập sách y học thường thức dành cho mọi người, mọi nhà. Tác giả hướng mục tiêu của mình vào việc phổ biến kiến thức y học trong cộng đồng, qua đó giúp bạn đọc biết rõ hơn những vấn đề liên quan đến sức khỏe, cách phòng tránh và chữa trị... Xem lời giới thiệu ở đây

.

.

"Tuổi teen cần biết" là tập sách y học thường thức riêng dành cho lứa tuổi từ 13 - 19 của bác sĩ, thạc sĩ y học Mai Hữu Phước. Nội dung gồm 33 chuyên đề sức khỏe viết cho độ tuổi còn ngỡ ngàng trong việc khám phá thế giới xung quanh và ngay chính bản thân của mình. Xem lời giới thiệu ở đây

 

.

Cuốn sách này đáp ứng nhu cầu sức khỏe cộng đồng, không những là cơ sở quan trọng cho đối thoại giữa bệnh nhân và thầy thuốc, mà còn là nguồn tư liệu quý giá nhằm thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về sức khỏe ngày nay qua việc thông tin cho bạn đọc. Giáo sư THẠCH NGUYỄN (ÐH Y khoa Indiana, Hoa Kỳ)

Xem nội dung ở đây

Trang blog của tác giả: http://maihuuphuoc.wordpress.com

 


Phamngochien.com - 08:25 - 20/09/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận