Giới thiệu kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại


Trong tháng 11 / 2020, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Hội tái bản (lần thứ V) cuốn kỷ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại (NXB Hội Nhà văn). Lần này, Phạm Ngọc Hiền có tên trong danh mục nhưng rất tiếc là người đánh máy đã "sáng tác" thành hai tên mới là Hiến và Hiên. Không hiểu tại sao họ không nhầm những nội dung phụ mà lại nhầm ngay chỗ quan trọng nhất. Mà lại ghi nhầm tới hai lần với hai tên khác nhau...

 


Phamngochien.com - 12:41 - 21/01/2021 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận