Đòi nợ (Hoang Dã)

.

Trả lại cho anh trinh nguyên thời trai trẻ

Trả lại cho anh vui vẻ thời ấu thơ

Trả lại cho anh trái tim rực lửa

Trả lại cho anh khung cửa bên nhau

Em trả cho anh đớn đau trinh trắng

Em trả cho anh hoang vắng chiều mưa

Em trả cho anh trái tim tan nát

Em trả cho anh thể xác không hồn.

 

Trả lại cho anh triệu giờ thương nhớ

Trả lại cho anh triệu phút yêu đương

Trả lại cho anh triệu giây ngây ngất

Trả lại cho anh triệu khắc kề môi

Em trả cho anh tỷ giờ xa cách

Em trả cho anh tỷ vách đớn đau

Em trả cho anh tỷ nỗi âu sầu

Em trả cho anh tỷ lần khoá máy.

 

Trả lại cho anh một ly hạnh phúc

Trả lại cho anh một chén nồng say

Trả lại cho anh một đĩa tình đầy

Trả lại cho anh một tô nồng cháy

Em trả cho anh một ly bất hạnh

Em trả cho anh một chén cô đơn

Em trả cho anh một đĩa tình sầu

Em trả cho anh một tô đơn bóng.

.

.


Phamngochien.com - 16:47 - 06/08/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận