Dạo đàn (Duệ Anh - Hà Nội)

Bằng nhựa thông tôi gắn lại phím đàn, mùi nhựa thơm dễ chịu

Cây đàn của tôi từ lâu biếng lười âm điệu, vì không đủ phím bắc cầu

Cô nàng ngồi bên cái nhìn màu nâu, dò xét bàn tay tôi thần chú

 

Phím gắn xong, tôi so dây, tôi gẩy thử

Âm thanh run

Đàn xao xuyến hay tôi

 

Khẽ thở dài

cô ngắm tiếng đàn cũ điệu ngân xưa

chắp nối bập bùng


Phamngochien.com - 07:17 - 14/08/2017 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận