Chuyên luận "Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975" được in lần thứ ba

Chuyên luận "Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975" được in lần đầu năm 2010, in lần 2 năm 2012, in lần 3 năm 2018. Sau đây là một số hình ảnh in lần 3

Địa chỉ mua sách trên mạng: 

https://nxbhcm.com.vn/2/tieu-thuyet-viet-nam-1945-1975-3662

 


Phamngochien.com - 05:57 - 23/08/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận