Chùm thơ xuân 2023 của Phan Thành Minh (Đà Lạt)

 

Với nàng xuân

 

Xinh xuân yếm áo mai đào

Trăm thương nghìn mến rót vào bầu hoa

Nghèo giàu cũng của người ta

Ăn chay nằm mộng bước qua giao thừa

 

Bên nhau quấn quýt thì chưa

Chúc nhau như chúc thì vừa chúc xong

Tiền tài phúc lộc hanh thông

Trăm làng trăm hội muôn lòng nở hoa

 

Đâu màng chi chuyện tình xa

Mùa xuân nào chẳng lá hoa khắp cùng

Rợp trời gái lịch trai tân

Trái tim nào có thể dừng được yêu

 

Tiệc xuân

 

Mùa xuân bày tiệc trên cây

Trúc tre đánh lửa

Cỏ may nhóm lò

Bưởi bòng ra cữ tròn vo

Thèm thuồng chi lắm mà vò trầu ôi

 

Lúc la lúc lắc mầm chồi

Ngó sen ngó súng đứng ngồi sao đây

Được gừng chẳng muốn gừng cay

Được em chỉ muốn em hay ghen hờn

 

Xuân tính bày tiệc khắp vườn

Vườn toàn con sít có buồn không xuân

 

Xuân vui

 

Mùa xuân lên chốt biên phòng

Hỏi anh lính trẻ đã chồng hay chưa

Chồng chềnh hết lắc lại đưa

Chồng nem vợ chả không ưa chớ dùng

 

Bánh chưng xanh mắt lá rừng

Hạt dưa lạm sát chết từng nụ hôn

Dẫu lính chỉ ở trong đồn

Vẫn yêu cho hết phần hồn riêng tư

 

Đứng ngồi đâu thể từ từ

Rõ chưa ?

Chưa rõ

Bố sừ mày nha

Lắm lời dục tốc ba hoa

Đằng trước - Bước

Khuất mắt ta cho rồi

 

Lính vui cũng chỉ vậy thôi

Không chinh chiến cũng chẳng ngồi chơi không

Mời xuân lên chốt biên phòng

Không canh gác cứ nằm trông mây mù

 

Xuân nhân thế

 

Chẳng thân quen vẫn chực vẫn chờ

Xuân là khách không trà thì rượu

Thi vị xuân

Bồ đào mỹ tửu

Thi vị đời

Cuốc lủi Gò Đen

 

Bất luận thấp cao khôn dại sang hèn

Xuân chung thủy như tình yêu chung thủy

Khắc cốt ghi xương đồng tâm hợp ý

Xuân đầy trời

Yêu ái cũng đầy xuân

 

Một chữ tình chia cả thế nhân

Mười ý chín người chẳng sao toàn bích

Vui đón

Buồn đưa

Ghét thương tùy thích

Được ấm no có khi chẳng được lòng

 

Mặc cho đời đo đếm cân đong

Yêu thương hướng tính toan về bến giác

Đâu chỉ cây ngay mới đứng trong trời đất

Cởi dạ mở lòng

Nhân thế hòa vui

 Phan Thành Minh


Phamngochien.com - 01:00 - 15/02/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận