Chùm thơ tứ tuyệt của Dung Thị Vân

 

TRĂNG VỠ

 

Đêm nay trăng xé tàn muôn mảnh

Rớt xuống hồn ta hạt long lanh

Nhìn trăng vỡ vụn lòng se sắt

Mà sao lạc lõng bóng hình anh

 

PHAI TÀN

 

Vẫn tưởng mình đang xiết chặt tay

Ngả nghiêng trời đất những cuồng say

Phai tàn xé lịch từng trang cũ

Dạ tiễn người đi biệt tháng ngày

 

RƯỢU TÌNH

 

Đêm nay anh nhé ta lai rai

Rượu tình một cốc rót làm hai

Uống cho quên hết câu hò hẹn

Nâng ly nào -  Ta cạn đến mai??

 

NẮNG XƯA

 

Ta đứng hồi lâu trong tiễn đưa

Biệt ly câu nói mấy cho vừa

Lời thề khuất lấp mòn dĩ vãng

Có bước chân về hong nắng xưa??

 

Nhà thơ Dung Thị Vân (ngoài cùng bên phải)


Phamngochien.com - 07:05 - 26/12/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận