Chùm thơ của Trần Minh Bảo


Tình nhỏ

Khi mưa về úp mặt
Tóc người thơm rễ cây
Mỗi đường cày phố thị
Ý nghĩ trổ heo may
Bụi xuân thì con gái
Trưa xuống phố từ bi.
Tìm tôi mưa tạ lỗi.
Môi người là dây oan
Về cùng tôi tế lễ!
                                                       Trần Minh Bảo

Giếng làng tôi

Giếng mùa thu trăng dốc lòng ánh bạc
Sáng gương treo nước mắt tổ chim quyên
Có em về bình yên nghe nước chảy
Nơi mạch ngầm hoa chỉ nở về đêm
Bờ môi cong nhành mưa hun hút biếc
Tuổi hai mươi sấm động bóng vô thường
Đường xoắn ốc quần thâm sâu mắt nhớ
Nhện giăng tơ mùa cạn ngõ ân tình

                                                     Trần Minh Bảo

Xe buýt xanh

Ô xanh mây tóc kính sông trôi.
Mi võng âm dương lỡ nắng đôi
Ửng như đỏ ngói trưa mây tím
Rụng nắng mai vàng phố buýt hoa
Tôi từ cây cuội mùa thu sót.
Phố đường xe mượt búp tay ngoan.
Gió nợ non xanh vòm mắt biếc
Cong cánh môi xưa bỏng rát chiều.

                                                  Trần Minh Bảo


Phamngochien.com - 06:00 - 16/11/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận