Chỉ là... (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)

 
(tặng chị N.T.N.D)
Chị ngồi để tám gió khuya
Để ve vuốt ánh trăng lòa xòa buông
Chị nào đợi vọng tiếng chuông
Chỉ mong một chút gió cuồng lạc đêm.
 
Cơi trầu chị bỏ, chả têm
Khát chi duyên hẩm, phiền thêm, báu gì...
*
Làng Tám, trưa 03 tháng 12-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 

Phamngochien.com - 12:17 - 04/12/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận