Chân dung hai lớp cao học Văn học Việt Nam 15.1 và 15.2 - ĐH Sài Gòn

Từ năm 2015, trường Đại học Sài Gòn Gòn bắt đầu tuyển sinh cao học ngành Văn học Việt Nam. Mỗi năm trường tuyển sinh hai đợt. Lớp VHVN 15.1 có 16 học viên, lớp VHVN 15.2 có 21 học viên. Hiền có tham gia giảng dạy hai lớp này và sau đây là một vài hình ảnh lưu niệm.

Lớp 15.1

.

Lớp 15.2

 

 


Phamngochien.com - 08:39 - 09/08/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận