Chả chịu hư (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)

 

- cảm tác từ chuyện tình buồn của P.T và T.A -

Em ấy đẹp như chàng hoàng tử

Chả trách quê mình gái dám hư

Xóm dưới làng trên nhiều trách cứ:

"Sư bố cái thằng chả chịu hư..."

*

Ừ thì nghe kể bữa tháng Tư

Có bé làng bên đẹp hiền từ

Một bận sang nhà dò ý tứ

Thế mà nức nở cả ngàn thư

 

Và rồi bé ấy hạ tâm tư

Lựa gối, lựa chăn, lựa chối từ

Ép ván đo thuyền bé ấy cứ

Kệ đời với khối chuyện giá như...

 

Rồi thì năm một đến năm tư

Nhắc ái nhắc ân chỉ ậm ừ

Tối tối buông rèm em ấy cứ

Một mình ôm một khối tâm tư

 

Gặng hỏi thì em ấy cười trừ:

- Cớ gì đeo bám chuyện đời tư?

Người ta nào phải là lữ thứ

Mà đổi gam màu tựa đã như!

 

Rồi buồn bé ấy khóc giá như..

Đừng ép vội duyên cộng với trừ

Rơm khô gần lửa chưa lần thử

Mà vội vãi già sẽ đổ hư...

 

Rồi một chiều tàn cạn sầu tư

Bé ấy bỏ đi chẳng giã từ

Lặng lặng neo mình vào thác dữ

Lời đồn đẫm lệ cả nghìn thư...

*

Ừ thì em ấy lại ngất ngư

Lại khóc giá như thẳng chối từ...

Thì ra em ấy hồn trinh nữ

Nuốt lệ bao lần khát trai hư!

*

Làng Tám, 13:13 ngày 06-06-2023

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 


Phamngochien.com - 11:52 - 19/09/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận