Cánh đồng nghệ sĩ (Phan Thành Minh - Đà Lạt)

 

Hôm qua cỏ mọc tràn đồng

Sáng nay đất đã lên vồng ca dao

Nước từ rạch trũng mương sâu

Nước qua tay mẹ tranh nhau chảy về

 

Gàu đơn còn nợ hẹn thề

Đẹp vườn hoa lá

Đẹp quê nghĩa tình

Hoa cà hoa cải thắm xinh

Như muôn tinh tú lung linh trên đồng

 

So tài gừng nghệ đơm bông

Hoa vàng anh hóa vũ công giữa trời

Nước lên vừa ngập tháng mười

Lúa no tay gặt

Bếp cười hả hê

 

Xa làm sao được hở quê

Qua cầu tóc trắng lại về đồng bưng

 

 

 

Phamngochien.com - 12:33 - 15/09/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận