Cảm thức về nhánh sông (Trần Minh Bảo - Sài Gòn)

 

Chiếc xuồng nhỏ bỏ ca dao tình tự
Hiện sinh mưa tôi cảm thức nhánh sông
Ngày chợt cũ thành lòng sông chật chội
Cá lòng tong đạp xe nước luân hồi

Môi đương xuân vừa lúc lửa đang lên. 
Nắng chín gợi biết mấy mùa thương nhớ
Tiếng chim trưa hoa mới nở bên sông.
Mắt biếc nhỏ đầy khoảng trời hoa lá.

Gái nhà bên gõ cửa hoài không mở
Những vòm cây ngực đầy tiếng nước trong
Đừng khơi chi ngọn đèn nhỏ cuối khuya
Mưa đã khép đường chân trời trước mặt.

29/03/2018


Phamngochien.com - 14:43 - 09/07/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận