Buồn không hoa tím ? (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Buồn không hoa tím mong manh?
Người thương thôi nhớ đã thành người xưa...
*
Còn ta sớm nắng chiều mưa
Bâng quơ chẳng dám bỏ bùa câu thơ
*
Chút mây chút gió ơ hờ
Ngang khung cửa khép vu vơ buồn thầm
*
Tìm ai giờ cũng xa xăm
Bướm vàng chấp chới đậu thầm giậu thưa
*
Buồn không hoa tím đong đưa?
Nghe như tiếng gió ban trưa thở dài...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 07:50 - 14/04/2020 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận