Bến lặng (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Hằn bước rong rêu qua lối cũ
Nắng vẫn vàng và sớm mai thu
Tiếng chim chầm chậm trong thinh lắng
Nhặt ngày xưa bóng ảnh xa mù...

*

Như cánh hoa bên trời thầm lặng
Chẳng vì ai khoe sắc đơm hương
Cứ lặng lẽ tự xanh chồi nụ
Đến hay đi mưa nắng vô thường

*

Ngày đã mỏi và chiều rụng xuống
Mộng phù hư tỉnh giấc rã rời
Tiếng dế gáy cuối vườn trăng lạnh
Khúc hồi quy thao thiết chơi vơi

*

Nơi bến lặng người ngồi giặt áo
Bụi nghìn xưa theo nước xuôi dòng
Chuông cổ tự từng hồi phổ độ
Soi bóng mình lặng sóng trăm sông...


Phamngochien.com - 15:06 - 16/06/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận