Bến chiều (Tịnh Bình - Tây Ninh)

 

Níu hoàng hôn ở lại
Chiều xa vạt nắng gầy
Chút gì như le lói
Khuất dần sau rặng cây

**

Con đò trôi không nói
Khỏa nước buồn mênh mang
Nhặt nắng chiều hư ảnh
Nỗi gì gió mơn man ?

**

Khúc ly quê ai hát
Khói đốt đồng xa xa
Đâu lục bình tím biếc
Để chơi vơi trăng ngà

**

Neo bóng chiều ở lại
Dùng dằng riêng lối quen
Mai xa lòng dậy sóng
Nỗi nhớ vừa lên men...

TỊNH BÌNH


Phamngochien.com - 18:48 - 25/05/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận