Ảnh chế Ô Bà Má trên mạng internet

Trong các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, có lẽ tổng thống Ô Bà Má là người bị chế ảnh nhiều nhất. Người ta ghép ảnh của ông với những ảnh khác và kèm những câu nói hài hước với mục đích mua vui. Thậm chí, có những trang mạng dành hẳn một mục: "Obama nói gì về bạn", mỗi độc giả bấm vào sẽ xuất hiện một câu nói khác nhau. Sau đây là một vài ảnh chế Ô Bà Má xuất hiện trên mạng.

 

 

 


Phamngochien.com - 19:36 - 26/05/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận