"Trăm năm..." chân lý Truyện Kiều (Nguyễn Huy Việt)

  

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Thác là thể phách, còn là tinh anh.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Lọ là thâm tạ mới là tri ân.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Tu là cỗi phúc, tình là dây oan.

 

  1. Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

 

Nguyễn Huy Việt.

 


Phamngochien.com - 10:59 - 07/09/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận