Xuân về xóm nhỏ (Phạm Ánh - Bình Định)

 

Xuân lại về xóm nhỏ

Xanh mướt những chồi non

Nắng ngập ngừng hội ngộ

Nghe bồi hồi cố hương

 

Hàng vạn thọ đơm bông

Bên giàn bầu trĩu quả

Trẻ tung tăng gọi má

Rộn rã ngày trong tôi

 

Cỏ cây lay mặt trời

Như soi gương chải tóc

Thay áo mới quê hương

Đất trời như thả ngọc.


Phamngochien.com - 07:33 - 15/01/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận