Xuân tha phương (Phạm Ngọc Hiền)

 

XUÂN THA PHƯƠNG

Chao ôi, xuân đến nữa rồi
Trên đầu mây trắng, cuối trời khói sương.
Nghĩ mình thân phận tha phương
Xa quê mấy độ còn vương cội nguồn.

Phạm Ngọc Hiền

Thơ của Hiền đăng báo

Ảnh của Hiền đăng báo


Phamngochien.com - 09:45 - 09/02/2018 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận